Povrchová úprava kosmetických flakonů

parfem flakony.jpg

Pro povrchovou úpravu kosmetických flakonů sestavila společnost Ecco Finishing optimální kombinaci produktů, která obsahuje automatickou stříkací pistoli Ecco 75AP, regulátor barvy Ecco Flow Col 06AP, membránové čerpadlo Ecco AL10  s ovládacím panelem a filtr. Systém je po instalaci pistole do linky a napojení na tlakový vzduch ihned připraven pracovat.

Kompaktní velikost pistole Ecco 75AP umožňuje umístit pistoli blízko dopravníku. Vnitřkem pistole prochází minimální množství barvy, čas na propláchnutí se tedy úměrně snižuje. Trysky všech rozměrů se používají se stejným typem jehly. Kloboučky se dají použít pro barvy na vodní bázi, rozpouštědlové barvy nebo na UV barvy.

Tlakový regulátor průtoku Ecco Flow Col 06AP má veškeré části přicházející do styku s barvou nebo vodou vyrobeny z nerezové oceli. Zajišťuje bezpulzační průtok a regulaci průtoku barvy i při nízkém objemu. Vnitřní průtokové kanálky jsou konstruovány tak, aby v nich barva neulpívala a bylo zajištěno snadné a rychlé propláchnutí.

Membránové čerpadlo Ecco AL10 zajistí obsluhu až osmi pistolí. V navrženém kompletu je vybaveno ovládacím panelem s regulátory tlakového vzduchu a manometry pro nastavení chodu čerpadla

Výhody pro Vás

  • Vynikající kvalita
  • Snadno kontrolovatelný a opakovatelný výsledek díky optimalizované kombinaci pistole, regulátoru barvy a čerpadla
  • Nižší spotřeba energie a méně hluku (sprejování pod nízkým tlakem)
  • Snížená spotřeba barvy (menší přestřik)
  • Minimální počet součástek pro údržbu a delší životnost

Nabídka produktů